Коридорни положај између југоисточне и западне Европе, добра саобраћајна повезаност,  раскошна природа, обиље термоминералних вода, бајковито етно-село Дрвенград на Мећавнику, скијалиште на Иверу, јединствена Шарганска осмица, аутентично етно-наслеђе, традиционални производи и гостољубивост мештана, представљају потенцијал на којем се у Парку природе „Шарган - Мокра Гора" заснивају различити облици туризма. 

у последње време најразвијенији је транзитни, излетнички, конгресни и спортско-рекреативни туризам. Међутим, ово подручје поседује вредности и потенцијале за интензивнији развој и других видова туризма: еколошког, сеоског, здравственог, културно-манифестационог, научно-образовног и алтернативног. 

Парк природе Шарган - Мокра Гора

Телефон:

031/315-2229