Биљни свет Парка природе представљен је врстама различите екологије, старости и порекла. Бројношћу се нарочито издвајају евроазијске, средњеевропске,  субмедитеранске и понтско-централноазијске врсте.

Од близу 800 описаних биљних врста овог подручја, њих 60, односно, 7,5%, припада ендемичној флори. Међу ендемитима посебно место заузимају серпентински тичинац (Cerastium malyi subsp. serpentini), босанска мишјакиња (Minuartia bosniaca), Панчићев ланак (Linaria rubioides subsp. rubioides), монашки пуцавчић (Heliosperma pusillum subsp. monachorum), српски кукурек (Helleborus serbicus), пријатна кандилка (Aquilegia grata subsp. grata), Николићева кандилка (Aquilegia grata subsp. nikolicii), босански једић (Aconitum toxicum subsp. bosniacum), Панчићева млечика (Euphorbia pancicii), голоцветна млечика (Euphorbia glabriflora), полукопљаста млечика (Euphorbia subhastata), серпентинска млечика (Euphorbia serpentini), хрватскa бресина (Micromeria croatica), црногорска петопрсница (Potentilla montenegrina), Малијев јеремичак (Daphne malayana), цвакија (Halacsya sendtneri), шарпланински чистац (Stachys scardica), Адамовићева мајчина душица (Thymus adamovicii), динарска удовичица (Knautia dinarica subsp. dinarica), димњача (Fumana bonapartei), југословенски звончић (Edraianthus jugoslavicus), Панчићева крвошница (Pedicularis heterodonta), Панчићев граор (Lathyrus binatus), штиткасти котрљан (Eryngium palmatum), српска шашика (Sesleria serbica)...

У Црвеној књизи флоре Србије 1 (Стевановић, ур.1999) која описује ишчезле и крајње угрожене врсте, налази се и једна врста из Парка природе. То је алпски различак (Centaurea alpina )који припада категорији крајње угрожених врста у Србији и Црној Гори. Кречњачки одсеци Ограђенице представљају њено једино станиште у Србији.

Флористичку разноврсност овог подручја обогаћују и многе друге национално и међународно значајне врсте биљака као што су алпски рунолист (Leontopodium alpinum var. alpinum), жeнски божур (Paeonia officinalis subsp. оfficinalis), медени каћунак (Orchis ustulata), мечја леска (Corylus colurna), црњуша (Ericacarnea), црна кандилка (Aquilegia nigricans), шумски љиљан (Lilium martagon), округлолисна крушчица (Pirolarotundifolia), смичак (Himantoglossum hircinum), мачково ухо(Ophryscornuta) и пурпурни каћунак (Orchis purpurea).

Парк природе Шарган - Мокра Гора

Телефон:

031/315-2229