Огласи о јавним набавкама велике вредности парка природе Мокра Гора објављују се у "Службеном гласнику Републике Србије "на Порталу јавних набавки (www.nabavke.com) или преко Управе за јавне набавке  (http://www.ujn.rs) и на огласној табли парка..
 
Сви будући тендери мале и велике вредности биће објављивани на званичном сајту парка.

 

 ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ

 

 


 

 ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ

 
 
 
 
 
 

ОГЛАСИ

J А В Н И    О Г Л А С - РАДИ ОТУЂЕЊА ПОКРЕТНИХ СТВАРИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА

Текст огласа

 

 


 

 ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2020

 

бр. јавне набавке: 1.1.1/2020
предмет јавне набавке: –  УГРАДЊА ОПРЕМЕ – ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА У МОКРОЈ ГОРИ     
рок за подношење понуде: 27.08.2020. до 12:00 часова. 
позив за подношење понуда: ПРЕУЗМИ
конкурсна документација: ПРЕУЗМИ 
одговори 1:  ПРЕУЗМИ 
одговори 1а: ПРЕУЗМИ
одговори 2: ПРЕУЗМИ
одговори 3: ПРЕУЗМИ
одговори 4: ПРЕУЗМИ
обавештење о продужењу рокова: ПРЕУЗМИ
одлука:  ПРЕУЗМИ 
обавештење о закљученом уговору: ПРЕУЗМИ

 

 ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2019

 
бр. јавне набавке: 1.1.2/2019
предмет јавне набавке: –  Набавка добара –  Набавка путничког возила број 02/19
рок за подношење понуде: 06.11.2019. до 12:00 часова. 
позив за подношење понуда: ПРЕУЗМИ
конкурсна документација: ПРЕУЗМИ 
одлука:  ПРЕУЗМИ 
обавештење о закљученом уговору: ПРЕУЗМИ
 
бр. јавне набавке: 1.1.1/2019
предмет јавне набавке: –  Набавка погонског горива за потребе Парка природе „Мокра Гора“ д.о.о. 
рок за подношење понуде: 28.08.2019. до 12:00 часова. 
позив за подношење понуда: ПРЕУЗМИ
конкурсна документација: ПРЕУЗМИ 
одлука:  ПРЕУЗМИ 
обавештење о закљученом уговору: ПРЕУЗМИ
 

 
бр. јавне набавке: 1.1.2/2014
предмет јавне набавке: Набавка материјала и радова за завршетак противпожарног резервоара за воду и
прстенасте хидрантске мреже око Националног еколошког центра и
Хотела „Чаробни брег“
рок за подношење понуде: 05.12.2014. до 12:00 часова. 
позив за подношење понуда: ПРЕУЗМИ
конкурсна документација: ПРЕУЗМИ 
одговор: СТАБИЛ ПРО
одлука:  ПРЕУЗМИ 
 

 
бр. јавне набавке: 1.1.4/2014
предмет јавне набавке: Набавка погонског горива за потребе Парка природе „Мокра Гора“
рок за подношење понуде: 18.03.2014. до 12:00 часова. 
позив за подношење понуда: ПРЕУЗМИ
конкурсна документација: ПРЕУЗМИ 
одлука: ПРЕУЗМИ 
 

 
бр. јавне набавке: 1.2.1/2014
предмет јавне набавке: РАЧУНОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ И УСЛУГЕ ОБРАЧУНА ЗАРАДА
рок за подношење понуде: 04.03.2014. до 12:00 часова. 
позив за подношење понуда: ПРЕУЗМИ
конкурсна документација: ПРЕУЗМИ 
одлука: ПРЕУЗМИ 

бр. јавне набавке: 1.1.0/2015
предмет јавне набавке: РАЧУНОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ И УСЛУГЕ ОБРАЧУНА ЗАРАДА
рок за подношење понуде: 15.05.2015. до 12:00 часова. 
позив за подношење понуда: ПРЕУЗМИ
конкурсна документација: ПРЕУЗМИ 
одлука: ПРЕУЗМИ
 
бр. јавне набавке: 1.1.1/2015
предмет јавне набавке: НАБАВКА ПОГОНСКОГ ГОРИВА ЗА ПОТРЕБЕ ПАРКА ПРИРОДЕ МОКРА ГОРА д.о.о.
рок за подношење понуде: 16.06.2015. до 12:00 часова. 
позив за подношење понуда: ПРЕУЗМИ
конкурсна документација: ПРЕУЗМИ 
одлука: ПРЕУЗМИ 
  
бр. јавне набавке: 1.3.1/2015
предмет јавне набавке: Набавка материјала и радова за уређење простора око Националног еколошког центра и хотела „Чаробни брег“.  
рок за подношење понуде: 24.09.2015. до 12:00 часова. 
позив за подношење понуда: ПРЕУЗМИ
конкурсна документација: ПРЕУЗМИ 
одлука: ПРЕУЗМИ 
  
бр. јавне набавке: 1.1.2/2015
предмет јавне набавке: Набавка добара – Јавна набавка мале вредности – Униформе за чуваре природе
рок за подношење понуде: 04.12.2015. до 12:00 часова. 
позив за подношење понуда: ПРЕУЗМИ
конкурсна документација: ПРЕУЗМИ 
одлука: ПРЕУЗМИ 
 одлука о закљученом уговору: ПРЕУЗМИ
  
бр. јавне набавке: 1.1.3/2016
предмет јавне набавке:  Набавка и уградња материјала за уређење Визиторског центра
рок за подношење понуде: 17.06.2016. до 12:00 часова. 
позив за подношење понуда: ПРЕУЗМИ
конкурсна документација: ПРЕУЗМИ 
одлука: ПРЕУЗМИ 
одлука о закљученом уговору: ПРЕУЗМИ  
бр. јавне набавке: 1.1.1/2016
предмет јавне набавке:  Набавка горива за потребе Парка природе „Мокра Гора“д.о.о.
рок за подношење понуде: 11.07.2016. до 12:00 часова. 
позив за подношење понуда: ПРЕУЗМИ
конкурсна документација: ПРЕУЗМИ 
одлука: ПРЕУЗМИ 
обавештење о закљученом уговору: ПРЕУЗМИ

бр. јавне набавке: 1.3.1/2016
предмет јавне набавке:  Набавкарадова – Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода у Мокрој Гори – Припремни радови
рок за подношење понуде: 14.07.2016. до 12:00 часова. 
позив за подношење понуда: ПРЕУЗМИ
конкурсна документација: ПРЕУЗМИ 
одлука о додели уговора: ПРЕУЗМИ 
обавештење о закљученом уговору: ПРЕУЗМИ

бр. јавне набавке: 1.3.1/2016-2
предмет јавне набавке:  Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода у Мокрој Гори - Набавка арматуре и дрвене грађе
рок за подношење понуде: 22.09.2016. до 12:00 часова. 
позив за подношење понуда: ПРЕУЗМИ
конкурсна документација: ПРЕУЗМИ 
одлука о додели уговора: ПРЕУЗМИ 
обавештење о закљученом уговору: ПРЕУЗМИ

бр. јавне набавке: 1.3.1/2016-3
предмет јавне набавке:  Набавка материјала - Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода у Мокрој Гори - Набавка бетон
рок за подношење понуде: 22.09.2016. до 12:00 часова. 
позив за подношење понуда: ПРЕУЗМИ
конкурсна документација: ПРЕУЗМИ 
одлука о додели уговора: ПРЕУЗМИ 
обавештење о закљученом уговору: ПРЕУЗМИ
 

бр. јавне набавке: 1.2.1/2016
предмет јавне набавке:  Набавкауслуга – Утврђивање и обележавање граница заштићеног подручја  Парк природе „Шарган-Мокра Гора“, 
рок за подношење понуде: 17.10.2016. до 12:00 часова. 
позив за подношење понуда: ПРЕУЗМИ
конкурсна документација: ПРЕУЗМИ 
одлука о додели уговора: ПРЕУЗМИ 
обавештење о закљученом уговору: ПРЕУЗМИ
 

бр. јавне набавке: 1.3.1/2016-4
предмет јавне набавке:  Набавка грађевинских радова– Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода у Мокрој Гори
рок за подношење понуде: 07.11.2016. до 12:00 часова. 
позив за подношење понуда: ПРЕУЗМИ
конкурсна документација: ПРЕУЗМИ
Oдговор на питањe Профил ПП Градња: ПРЕУЗМИ
Oдговор на питањe 2 Профил ПП Градња: ПРЕУЗМИ
одлука о додели уговора: ПРЕУЗМИ 
обавештење о закљученом уговору: ПРЕУЗМИ
 

бр. јавне набавке: 1.1.2/2017
предмет јавне набавке:  Спољашње уређење Визиторског центра - Набавка материјала
рок за подношење понуде: 11.07.2017. до 12:00 часова. 
позив за подношење понуда: ПРЕУЗМИ
конкурсна документација: ПРЕУЗМИ
одлука о додели уговора: ПРЕУЗМИ 
обавештење о закљученом уговору: ПРЕУЗМИ
 

бр. јавне набавке: 1.3.1/2017
предмет јавне набавке: Рад грађевинских машина на поправци/рехабилитацији противпожарних путева у Парку природе "Шарган-Мокра Гора
рок за подношење понуде: 18.07.2017. до 12:00 часова. 
позив за подношење понуда: ПРЕУЗМИ
конкурсна документација: ПРЕУЗМИ
одлука о додели уговора: ПРЕУЗМИ 
обавештење о закљученом уговору: ПРЕУЗМИ
 

бр. јавне набавке: 1.1.1/2017
предмет јавне набавке: Набавка добара –  Набавка погонског горива за потребе Парка природе „Мокра Гора“ д.о.о.
рок за подношење понуде: 26.07.2017. до 12:00 часова. 
позив за подношење понуда: ПРЕУЗМИ
конкурсна документација: ПРЕУЗМИ
одлука о додели уговора: ПРЕУЗМИ 
обавештење о закљученом уговору: ПРЕУЗМИ

бр. јавне набавке: 1.18/2018
предмет јавне набавке:Набавка добара – Набавка путничког возила
рок за подношење понуде: 13.07.2018. до 12:00 часова. 
позив за подношење понуда (измена): ПРЕУЗМИ
конкурсна документација (измена): ПРЕУЗМИ
одлука о додели уговора: ПРЕУЗМИ 
обавештење о закљученом уговору: ПРЕУЗМИ

бр. јавне набавке: 1.3.1/2018
предмет јавне набавке:Рад грађевинских машина на изградњи и уређењу противпожарних путева у Парку природе
„Шарган-Мокра Гора“
рок за подношење понуде: 18.07.2018. до 12:00 часова. 
позив за подношење понуда: ПРЕУЗМИ
конкурсна документација: ПРЕУЗМИ
одлука о додели уговора: ПРЕУЗМИ 
обавештење о закљученом уговору: ПРЕУЗМИ

бр. јавне набавке: 1.3.3/2018
предмет јавне набавке: Рад грађевинских машина на уређењу обала
језера на реци Бели Рзав у функцији активирања шеталишта и одморишта поред
Белог Рзава у Парку природе „Шарган-Мокра Гора“
рок за подношење понуде: 02.08.2018. до 12:00 часова. 
позив за подношење понуда: ПРЕУЗМИ
конкурсна документација: ПРЕУЗМИ
одлука о додели уговора: ПРЕУЗМИ 
обавештење о закљученом уговору: ПРЕУЗМИ

бр. јавне набавке: 1.1.2/2018
предмет јавне набавке: Набавка погонског горива за потребе Парка природе „Мокра Гора“ д.о.о.
рок за подношење понуде: 08.08.2018. до 12:00 часова. 
позив за подношење понуда: ПРЕУЗМИ
конкурсна документација: ПРЕУЗМИ
одлука о додели уговора: ПРЕУЗМИ 
обавештење о закљученом уговору: ПРЕУЗМИ

бр. јавне набавке: 1.3.2/2018
предмет јавне набавке: Рад грађевинских машина на уређењу простора за одржавање популације биљне културе – изградња приступног пута до станишта аутохтоног црног бора  у Парку природе „Шарган-Мокра Гора“
рок за подношење понуде: 04.09.2018. до 12:00 часова. 
позив за подношење понуда: ПРЕУЗМИ
конкурсна документација: ПРЕУЗМИ
одлука о додели уговора: ПРЕУЗМИ 
обавештење о закљученом уговору: ПРЕУЗМИ

Парк природе Шарган - Мокра Гора

Телефон:

031/315-2229