Извештај kомисије  Министарства пољопривреде и заштите животне средине

Извештај Комисије Министарства пољопривреде и заштите животне средине о усвајању завршних извештаја и то следећих пројеката:
- Изградња Визиторског центра у Парку природе "Шарган-Мокра Гора"
- Заштита (од пожара) и очување (изградња складишта и хране за дивљач) биодиверзитета у Парку природе "Шарган-Мокра Гора"

ПРЕУЗМИТЕ ПДФ ДОКУМЕНТ

 

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ 2015.

ИЗВЕШТАЈ РЕВИЗОРА

Парк природе Шарган - Мокра Гора

Телефон:

031/315-2229